home
bestelinformatie
privacy policy
algemene verkoopvoorwaarden
veilig bestellen
 
contact
Deze aanbieding is een samenwerking tussen de zustermaatschappijen BV Leerdam Crystal en BV Koninklijke Van Kempen en Begeer onder verantwoordelijkheid van BV Koninklijke Van Kempen & Begeer.
De algemene voorwaarden en privacy policy van BV Koninklijke Van Kempen & Begeer zijn dan ook op deze webshop van toepassing.
 
Privacy Policy
 1. Eigendom
  Deze website is eigendom van de bv Koninklijke van Kempen & Begeer, Postbus 170, 2700 AD te Zoetermeer.

   
 2. Gegevensregistratie van bezoekers
  Als u onze website bezoekt dan herkent onze webserver de domeinnaam van de server van waaruit is ingelogd. Als u geen eigen domeinnaam heeft dan herkennen wij slechts de domeinnaam van uw provider. Verder kunnen wij geen gegevens van een bezoeker achterhalen tenzij informatie door de bezoeker zelf aan ons wordt verstrekt door middel van bijvoorbeeld het bestellen van een publicatie of het zenden van een e-mail.

   
 3. Doel van de verwerking
  bv Koninklijke van Kempen & Begeer verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: orderverwerking, uitvoering van de koopovereenkomst die via de website van bv Koninklijke van Kempen & Begeer is gesloten, versturen van door u aangevraagde informatie, klachtafhandeling, informatievoorziening (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, e-mail of per telefoon), verbetering van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via enquêtes), het registreren van bezoekersgegevens op de website van bv Koninklijke van Kempen & Begeer. Gegevensverstrekking aan derden: bv Koninklijke van Kempen & Begeer gebruikt aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik. bv Koninklijke van Kempen & Begeer verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming van de verstrekker van de gegevens.
   
   
 4. Geaggregeerde gegevens
  bv Koninklijke van Kempen & Begeer kan achterhalen welke pagina’s van de website worden geraadpleegd en hoeveel keer deze pagina’s worden geraadpleegd. Er kan echter geen enkele relatie worden gelegd tot personen of bedrijven die deze pagina’s raadplegen.

   
 5. Beveiliging van gegevens
  Het verstrekken van informatie en/of persoons- en bedrijfsgegevens via deze website geschiedt geheel voor rekening en risico van de verstrekker. Weliswaar zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, echter een 100% garantie tegen ‘computer-inbraak’ kunnen wij helaas niet verstrekken.

   
 6. Hyperlinks
  Indien u via deze site gebruik maakt van een hyperlink naar een andere website dan vervallen de bepalingen van dit reglement aangezien bv Koninklijke van Kempen & Begeer niet weet hoe met gegevens op andere websites wordt omgegaan. Een en ander is dan ook voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

   
 7. Cookies
  Een cookie is een klein bestandje dat in uw computer wordt opgeslagen indien u bepaalde onderdelen van onze website bezoekt. Bij een volgende bezoek wordt u door onze website als het ware herkend. Onze site maakt gebruik van cookies. Indien u dat niet wenst kunt u uw eigen webbrowser dusdanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat er gewaarschuwd wordt zodra een cookie naar u wordt gezonden.

   
 8. Inzage
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen : bv Koninklijke van Kempen en Begeer, Postbus 170, 2700 AD Zoetermeer.
   
 
Royal Leerdam Crystal is een onderdeel van de Royal Delft Group